Volha GAZ 21

Strana 1 z 4
Volha GAZ 21
ještě před nastříkáním spodku, ale už s hotovou generálkou brzd