Škoda Octavia

Strana 11 z 25
Škoda Octavia
Schránka se po dopadu otevírá. Proto se bojím plynovzpěr kapoty.