Škoda Forman

Strana 10 z 16
Škoda Forman
Byli jsme donuceni zůstat na Makarské riviéře.