Škoda Forman

Strana 10 z 16
Škoda Forman
Prasklý chladič.