Škoda Forman

Strana 9 z 16
Škoda Forman
Taxi v Soluni mají pěkné kabátky s bílou střechou.