Škoda Forman

Strana 12 z 16
Škoda Forman
Současné parkoviště v Albánii.