Škoda Forman

Strana 8 z 16
Škoda Forman
Až sem Silver dojel (je na snímku).