Škoda Forman

Strana 12 z 16
Škoda Forman
Toto auto zachránilo okénko od rozbití při sněhové kalamitě.