Škoda Forman

Strana 7 z 16
Škoda Forman
...tím ale nemyslím americkou retuš. I když retuš jako taková...