Škoda Forman

Strana 5 z 16
Škoda Forman
Forman trpělivě čeká až se řidič vrátí z výletu Gripenem.