Škoda Forman

Strana 3 z 16
Škoda Forman
Přístrojová deska nemá střed nad tyčí řízení...