Škoda Forman

Strana 2 z 16
Škoda Forman
Hliníkový blok podle nejlepších zvyků. Motor má dostatek taktu.