Opel Vivaro

Strana 12 z 13
Opel Vivaro
Nedajte sa pomýliť. Je to Renault 1.9 dCi (tu už očistený).