Škoda 1000 MB

Strana 4 z 8
Škoda 1000 MB
jo zaspal jsem na startu a sprint projel :D