Opel Vectra

Strana 8 z 9
Opel Vectra
V pozadí je obrazovka, ukazuje teplotu okolí, čas, rádio,...