Opel Vivaro

Strana 6 z 13
Opel Vivaro
Od r.2004 palivo a teplotu motora ukazuje displej (tu vypnutý).