Opel Vivaro

Strana 5 z 13
Opel Vivaro
Mechanizmus aretácie dverí o cca 170° (foto pri 90°).