Renault Grand Espace

Strana 2 z 5
Renault Grand Espace
Konferenční uspořádání používáme jako jídelnu na výletech