Škoda Favorit

Strana 2 z 4
Škoda Favorit
plánované farebné prevedenie (nedokončená vizualizácia)