Škoda 130

Strana 1 z 4
Škoda 130
před dokončením - stará kola, bílé B-sloupky apod...