Suzuki Swift

Strana 4 z 6
Suzuki Swift
Výhľad vzad je štandardom triedy, no gigantické vonkajšie spätné