Renault Clio

Strana 16 z 17
Renault Clio
brzdové bubny opatřeny novým nátěrem