Škoda 1000 MB

Strana 35 z 37
Škoda 1000 MB
Sraz VCC Pardubice Perštýnské nám. 2013